Pomoc żywnościowa - marzec 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż w dniach 8 - 9 marca 2017 r. wydawane będą paczki żywnościowe w budynku gospodarczym Urzędu Gminy w Małej Wsi, wejście przez bramę od ul. Kochanowskiego 1.

Pomoc jest realizowana z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Pomoc żywnościowa będzie wydawana osobom zainteresowanym, znajdującym się na liście kwalifikacyjnej.

Termin:  08.03.2017 - 09.03.2017

Godziny:  9.00 – 17.00 (środa) oraz 7.00 - 15.00 (czwartek)

Osoby i rodziny, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej, mogą być kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (dochód nie może przekroczyć 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego GOPS.

Skierowania wydawane będą po okazaniu dowodu osobistego oraz aktualnego zaświadczenia o dochodach.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze