Chronimy pszczoły

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę  w naszym ekosystemie. Co trzecia łyżka jedzenia, którą spożywamy, zależy od procesu zapylania. W samej Europie do zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 odmian roślin. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną - załamałaby się produkcja żywności, ale i ekonomiczna. Wyliczono, iż globalna wartość ekonomiczna zapylania przez pszczoły ustalona została na 265 milionów euro rocznie. Pszczołom w poważnym stopniu zagrażają toksyczne pestycydy wykorzystywane w rolnictwie. Mogą powodować ostre lub przewlekłe zatrucia, które prowadzą do śmierci pojedynczych pszczół lub całych kolonii. Zatrucie może mieć miejsce, gdy pszczoły przelatują przez chmurę pestycydowego pyłu podczas oprysków, ale także w samym ulu gdy pszczoły robotnice karmią czerw pszczeli zanieczyszczonym lub skażonym pestycydami  nektarem i pyłkiem. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

 

1. Nie stosowania preparatów toksycznych dla pszczół na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące kwiaty, na rośliny pokryte spadzią, w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

2. Unikania znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na kwitnące sąsiednie rośliny.

3. Stosowanie środków ochrony roślin, co najmniej 20m od pasiek, przy prędkości wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającym 4 m/sekundę.

4. Starannego dobierania pory wykonania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wieczorem, po oblocie pszczół.

5. Wybieranie preparatów selektywnych, bezpiecznych dla owadów pożytecznych.

6.Współpracy z pszczelarzami, w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

7. Informowania o zabiegach ochronnych.

8. Postępowania ze środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania.

W przypadku wystąpienia zatrucia pszczół z podejrzeniem, że przyczyną jest nieprawidłowo przeprowadzony zabieg ochrony roślin lub zastosowany niedopuszczony do obrotu lub niewłaściwy środek ochrony roślin, takie zdarzenie można zgłaszać bezpośrednio do n/w instytucji:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Płocku, ul. Dąbrowskiego 1, tel. (024)262 34 41.  Instytucja ta bada próbki roślin na pozostałości środków ochrony roślin zastosowanych na roślinach w zakresie czy zabieg został przeprowadzony środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu, prawidłowości zastosowania, nadzór nad wykonaniem badań sprzętu przeznaczonego do zabiegów i stanu technicznego sprzętu . Przedstawiciel  Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  może nałożyć mandat (do 500 zł).

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w  Płocku, ul. Piękna 6, tel. (024)262 77 92. Instytucja ta pośredniczy w  badaniu laboratoryjnym próbek padłych pszczół na zawartość środka ochrony roślin.

3. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Płocku, ul. Bielska 57A. Instytucja ta bada ewidencje zabiegów wykonanych przy użyciu środków ochrony roślin, dokumenty potwierdzające ukończenia szkolenia na wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin i dokumenty stwierdzające że te zabiegi wykonane były sprzętem sprawnym technicznie.

W przypadku zatrucia pszczół w wyniku nieprzestrzegania przepisów, właściciel pasieki ma prawo żądania odszkodowania od wykonawcy zabiegu. Do rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowania za straty właściwy jest sąd powszechny.  W przypadku sporu i z uwagi,  iż koszt badań laboratoryjnych jest dość wysoki - Wójt Gminy może powołać Komisję złożoną z Przedstawicieli: Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, MODR o/Płock do przeprowadzenia mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu co do wysokości odszkodowania.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze