Uroczystość Dnia Strażaka w Naszej Gminie

W sobotę 06.05.2017 r. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka, połączone z obchodami  20-lecia włączenia OSP Stare Gałki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Dzień Strażaka oficjalnie ustanowiony został jako święto w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku.

W uroczystościach uczestniczyli Druhowie z OSP Gminy Mała Wieś oraz zaproszeni goście:

Emila Górnicka – Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego,Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Apolinary Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starszy Kapitan Maciej Szutowski –  Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Zygmunt Wojnarowski – Wójt Gminy Mała Wieś, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Jeznach oraz Radni Gminy.

Po uroczystej polowej mszy św., którą odprawił proboszcz parafii N.M.P. w Bodzanowie Druh ks. Tomasz Mazurowski i okolicznościowych przemówieniach oraz życzeniach złożonych przez zaproszonych gości  odbyło się wręczenie dyplomów i odznaczeń dla Druhów strażaków. OSP w Starych Gałkach otrzymało dodatkowo zestaw ratownictwa medycznego – R1 oraz ufundowane przez Urząd i Radę Gminy w Małej Wsi radiotelefon, prądownice „PH Sport” i smok ssawny fi. 110

Wszystkim Druhom Strażakom życzymy tyle samo powrotów z akcji co wyjazdów, oraz aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze