Warning: Division by zero in /libraries/gantry/core/params/processors/aqieifpc.php on line 1180
Strona główna

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE PROJEKTU PN.,, DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI ,,

               W dniu 27 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi odbyło się podsumowanie projektu ,, Dzięcięca Akademia Przyszłości,, . Projekt był realizowany w okresie od września 2012 do czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych.

Czytaj więcej...

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu marki AUTOSAN model H9-21

PRZETRAG PISEMNY OFERTOWY Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r . nr 142, z póż.zm.). NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI AUTOSAN MODEL H9 - 21 – AUTOBUS O NR. REJESTRACYJNYM WPL 73AY ROK PRODUKCJI 1988 STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY MAŁA WIEŚ.

Czytaj więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze