Hodowcy drobiu

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Czytaj więcej...

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

69 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 SIERPNIA 2013 R.

1 sierpnia 1944 roku o 17.00  wybuchło Powstanie Warszawskie .Dziś obchodzimy 69.  rocznicę tych wydarzeń.Pamiętajmy o tym.Tak jak co roku Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego wzywają do uczczenia Powstania i jego bohaterskich Żołnierzy.Kiedy na terenie naszej Gminy i w całej Polsce dziś o godzinie 17.00 w godzinę ,,W,, zawyją syreny, zatrzymajmy się na minutę.Uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli także za naszą wolność.

Rządowy program pomocy uczniom ,, Wyprawka szkolna ,, w 2013 r.

Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi  informuje , że w 2013 roku programem rządowym ,,Wyprawka szkolna,, objęci zostaną uczniowie klas I – III i klas V szkół podstawowych , uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych  oraz uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół podstawowych , gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej i posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 210/47/2013 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników  i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych będzie można składać w szkołach położonych na terenie Gminy Mała Wieś w terminie do dnia 30 września 2013 roku .

Czytaj więcej...

Komunikat o zagrożeniu uprawy roślin

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Czytaj więcej...

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze