SMOG? - MASZ NA TO WPŁYW!

Gmina Mała Wieś planuje złożenie dokumentów o pozyskanie dofinansowania na zakup kotłów dla mieszkańców i tym samym zaprasza osoby zainteresowane do składania deklaracji.

W przypadku ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie.  

Czytaj więcej...

Nowa Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze

W dniu 1.02.2017 roku otworzono Poradnię dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze. Poradnia powstała w odpowiedzi na potrzeby i problemy rodzin zastępczych spoza Warszawy oraz rodzin adopcyjnych z województwa mazowieckiego. Poradnia oferuje pomoc terapeutyczną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci w formie konsultacji, pracy grupowej, warsztatowej etc. Oferta jest całkowicie bezpłatna dla klientów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Konkursu Ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ogłoszenie konkursu ofert(pobierz)

formularz oferty(pobierz)

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Płocku zapraszają na szkolenie pt.: ,,Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- wybrane programy''.

Czytaj więcej...

Szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Płocku zapraszają na szkolenie pt.: ,, Technologia produkcji roślinnej w zakresie uprawy zbóż''. Termin: 28 lutego 2017r. godzina 10.00 Miejsce: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Kochanowskiego 1

 

Rozmowy o inwestycjach

W dniu 10 lutego 2017 roku  w Urzędzie Gminy Mała Wieś z inicjatywy radnych z terenu gminy odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Gminy Mała Wieś, Starostwa Powiatowego w Płocku i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w zakresie pozyskiwania inwestorów. W spotkaniu wzięli udział : Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek, Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Pan Zbigniew Bednarski, Pan Michał Dzierżawski z działu obsługi inwestora i marketingu, Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski , Pani Jadwiga Milewska radna powiatu płockiego a także radni gminy.

Czytaj więcej...

Konkurs na Głównego Księgowego ŚDS w Starych Święcicach

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 roku p.o. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Księgowego ŚDS. Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.

Szczegółowe informacje: Konkurs

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze