Warning: Division by zero in /libraries/gantry/core/params/processors/aqieifpc.php on line 1180
Strona główna

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO – DORADCZE

Stowarzyszenie LGD "Razem dla Rozwoju" zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie szkoleniowo - doradcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy z zakresu realizacji i rozliczania projektów grantowych:

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje o terminach posiedzeń komisji:

26 czerwca 2017r. godzina 9:00 Komisja Rewizyjna,

26 czerwca 2017r. godzina 12:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

27 czerwca 2017r. godzina 9:00 Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej...

Półkolonie letnie w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież, których rodzice (rodzic, opiekunowie prawni) posiadają ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobierają rentę bądź emeryturę  z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  na 10 wyjazdów edukacyjno – rekreacyjnych w ramach półkolonii letnich.

W programie proponujemy:

  • zajęcia rekreacyjne w parku linowym
  • zajęcia rekreacyjne na basenie Podolanka
  • seanse w kinie Helios
  • edukacyjny seans w interaktywnym kinie 5D w Cinema Parku
  • zajęcia rekreacyjne – laserowy paintball
  • zajęcia rekreacyjne w Aquaparku
  • zajęcia edukacyjno – rekreacyjne w ZOO

PLANOWANY TERMIN:

I turnus 31. 07.2017- 11.08.2017

II turnus 14.08.2017- 25.08.2017

zapisy – nr tel. 880 629 416

Oferta kolonii letnich nad morzem we Władysławowie

Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi zaprasza na 11-dniowe kolonie do Władysławowa od 2 do 12 sierpnia br.. Kolonie są dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone w roku 2001), których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę  bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.Odpłatności za udział jednego uczestnika kolonii w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych)

Załączniki:
Pobierz plik (co zabrać.doc)co zabrać.doc[ ]26 kB
Pobierz plik (Oświadczenie rodziców.pdf)Oświadczenie rodziców.pdf[ ]212 kB
Pobierz plik (Program kolonii.pdf)Program kolonii.pdf[ ]463 kB
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf[ ]157 kB
Pobierz plik (wzór zaświadczenia KRUS.doc)wzór zaświadczenia KRUS.doc[ ]25 kB

Czytaj więcej...

Wypłata stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Gminy w Małej Wsi informuje , że rozpoczyna wypłaty środków finansowych w ramach stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017- II transza. Wypłaty będzie realizował  Bank Spółdzielczy w Małej Wsi ul. Płońska 7 09-460 Mała Wieś w terminie od poniedziałku 19 do piątku 23czerwca 2017 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze